MasterSecurity | Instalatii electrice

 

Instalaţiile electrice de joasă tensiune sunt acele instalaţii care funcţionează la tensiuni mai mici de 1KV, respectiv la tensiuni de 0,4KV si 0,23KV, asa numitele tensiuni de linie si respectiv tensiuni de fază.

În funcţie de modul în care se realizează aceste instalaţii, acestea pot fi de două categorii: aeriene sau subterane. Liniile electrice aeriene de joasă tensiune (LEA jt) se realizează cu stâlpi de beton de tip vibraţi centrifugaţi sau precomprimaţi, pe care se montează accesoriile de susţinere sau de întindere a conductoarelor electrice, și anume console, izolatori si alte elemente. Conductoarele electrice aeriene de joasă tensiune, de diferite secţiuni, pot fi de două tipuri, si anume conductoare de tip izolate, si respectiv neizolate. Liniile electrice subterane de joasă tensiune (LES jt) se realizează prin pozarea subterană, în pământ, a cablurilor electrice de joasă tensiune. Cablurile electrice de joasă tensiune se fabrică în variante cu sau fără armătură metalică. De asemenea, pot exista situaţii în care cablurile electrice de joasă tensiune sunt pozate aparent, pe stelaje metalice, clădiri sau pe alte accesorii.

Reţelele electrice de joasă tensiune, realizate fie în construcţie aeriană fie subterană, sunt utilizate în general pentru distribuţia energiei electrice pe zone scurte (lungimi de maxim 2-3 km), din aceste reţele fiind alimentaţi în mod direct cea mai mare parte a consumatorilor de energie electrică situaţi în zona respectivă.

Nu exista produse in aceasta sectiune