Evaluare de risc

Evaluare de risc (analiza de risc) la securitatea fizica

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare. În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.

Evaluare de risc MasterSecurity Pitesti

Termenul de efectuare a analizei de risc. Conform H.G. 301/2012 si a H.G. 1002/2015, analiza de risc (evaluare de risc) la securitatea fizică pentru toate punctele de lucru infiintate inainte de 17 iunie 2012, trebuie efectuata pana la data de 30.06.2017.

Evaluarea de risc la securitate fizică constă din :

  • Evaluarea nivelului de securitate al obiectivelor. Evaluarea identifică care sunt sistemele tehnice de protecție și alarmare împotriva efracției ce trebuie implementate;
  • Activități de inspecție și control, de analiză și evaluare a modului în care se respectă măsurile de securitate fizică adoptate;
  • Investigarea incidentelor de securitate fizică;
  • Stabilirea tematicii activităților de instruire și educație preventivă in domeniul securității fizice;
  • Întocmirea rapoartelor de analiză a riscului la securitatea fizică.

MasterSecurity efectueaza analiza de risc ( evaluare de risc) la securitate fizica in Pitesti ARGES.

Aria de acoperire: Pitesti, Mioveni, Campulung, Curtea de Arges, Topoloveni, Costesti si Stefanesti, si alte zone din judetul Arges.

MasterSecurity va sta la dispozitie prin evaluatorii de risc la securitatea fizica, inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (R.N.E.R.S.F.)

Analiza riscurilor la securitatea fizică constituie cea mai bună modalitate prin care un conducător de organizaţie identifică, evaluează şi controlează riscurile de securitate, inclusiv sub aspectul evitării cheltuielilor nejustificate în acest domeniu.

CE CONTINE ANALIZA DE RISC?

• definirea elementelor care genereaza sau modifica riscurile la securitatea fizica a obiectivului

• stabilirea metodei ai a instrumentelor de lucru pentru efectuarea evaluarii de risc

• identificarea completa a riscurilor, zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a consecintelor ce pot decurge din acestea

• cuantificarea riscurilor la securitatea fizica

• estimarea daunelor unitatii beneficiare

• intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

Etapele de lucru necesare pentru Evaluare de Risc:

1. Semnarea contractului si a angajamentul de confidentialitate;

2. Stabilirea unui grafic de desfasurare a activitatii;

3. Pregatirea documentelor necesare evaluatorului pentru intocmirea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, documente si informatii pe care administratorul societatii trebuie sa le puna la dispozitie

4. Auditul la obiectiv, de catre evaluator, in prezenta unei persoane care are acces in toate spatiile obiectivului, precum si primirea documentelor/informatiilor solicitate;

5. Evaluatorul intocmeste documentatia de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;

6. Stabilirea unei intalniri intre administratorul societatii si evaluator pentru semnarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si luarea la cunostinta/insusirea recomandarilor facute de catre evaluator, precum si a termenelor acestora;

7. Asistenta la implementerea eventualelor masuri suplimentare de securitate propuse in urma efectuarii analizei de risc


Documente solicitate de evaluator pentru a fi consultate:

1. Certificatul de inregistrare al societatii;

2. Certificatul constatator al punctului de lucru;

3. Actul privind dreptul de folosinta asupra spatiului/terenului;

4. Planul de paza;

5. Proiectul, jurnalul si contractul de service al sistemului tehnic de securitate;

6. Schita obiectivului (releveu);

7. Contractul de prestari servicii cu societatea specializata de paza sau Contractul de prestari servicii de monitorizare si interventie;

8. Organigrama societatii;

9. R.O.I./R.O.F./politici de securitate;

10. Situatia evenimentelor infractionale care au avut loc in ultimul an in societate;

11. Polite de asigurari pentru persoane si bunuri.


Reglementari in domeniul evaluarii si analizei de risc la securitate fizica:

1. legea 333 actualizata 2017

2. INSTRUCŢIUNE Nr. 9 din 1 februarie 2013

3. Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 actualizată conform Hotărârii nr. 1002/2015